Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Помочь проекту - поделиться ссылкой с друзьями

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Tutvumine Tutustuminen Знакомство

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Venelastel on kombeks kõnetada häid tuttavaid eesnime ja isanime järgi, näiteks: Sergei Ivanovitš, Niina Petrovna. Venäläiset puhuttelevat hyviä tuttavia etunimeltä ja isän-nimeltä, esimerkiksi: Sergei Ivanovitš, Nina Petrovna. У русских принято называть хороших знакомых по имени и отчеству, например: Сергей Иванович, Нина Петровна.

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему