Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Помочь проекту - поделиться ссылкой с друзьями

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Kujutav kunst Kuvaamataide Изобразительное искусство

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Missugust muuseumi soovitate vaadata Tallinnas (Helsingis)? Millaisia museoita suosittelette Tallinnassa (Helsingissä)? Какой музей вы советуете посетить в Таллине (в Хельсинки)?

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему