Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Помочь проекту - поделиться ссылкой с друзьями

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Raadio, televisioon Radio ja televisio Радио и телевидение

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Tahaksin kuulata Tallinna raadio programmi. Haluaisin kuunnella Tallinnan radion ohjelmaa. Я хотел бы послушать программу таллинского радио.

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему