Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Помочь проекту - поделиться ссылкой с друзьями

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Ajalehed ja ajakirjad Sanomalehdet ja aikakauslehdet Газеты и журналы

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Palun andke mulle ajalehtede ja ajakirjade nimestik. Pyytäisin antamaan minulle sanoma- ja aikakauslehtien luettelon. Прошу дать мне перечень газет и журналов.

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему