Vali keel

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S Š Z Ž T U
V W Õ Ä Ö Ü X Y

 

Abiks Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritajale.

Abiks Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritajale.

Teine, parandatud ja täiendatud trükk

 

Koostajad: Jüri Põld, Oliver Kask, Ülle Madise, Leif Kalev
Toimetaja: Viola Rea-Soiver, Leif Kalev, Toomas Hiio
Täiendused ja parandused: Toomas Hiio, Leif Kalev
Vene keelde tõlkinud: Einar Värä

ISBN / ISSN: 978-9985-9939-2-7

© Integratsiooni Sihtasutus

 

 SISUKORD * СОДЕРЖАНИЕ

  1. EESTI RIIGIÕIGUSLIKUST ARENGUST * О ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМ РАЗВИТИИ ЭСТОНИИ
  2. RAHVAS JA RIIGIVÕIM * НАРОД И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
  3. RIIGIORGANID JA SEADUSANDLUS * ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  4. PÕHIÕIGUSED, -VABADUSED JA -KOHUSTUSED * ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ
  5. KOHALIK OMAVALITSUS * МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
  6. EESTI LIIKMELISUS EUROOPA LIIDUS * ЭСТОНИЯ КАК СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА