Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Сад и огород - полезные советы

Полив и орошение, вредители,
теплицы и парники,
консервирование, семена, рассада, посев,
Полезные советы, форум

Abiks Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritajale.

Abiks Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritajale.

Abiks Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritajale.

Teine, parandatud ja täiendatud trükk

 

Koostajad: Jüri Põld, Oliver Kask, Ülle Madise, Leif Kalev
Toimetaja: Viola Rea-Soiver, Leif Kalev, Toomas Hiio
Täiendused ja parandused: Toomas Hiio, Leif Kalev
Vene keelde tõlkinud: Einar Värä

ISBN / ISSN: 978-9985-9939-2-7

© Integratsiooni Sihtasutus

 

 SISUKORD * СОДЕРЖАНИЕ

  1. EESTI RIIGIÕIGUSLIKUST ARENGUST * О ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМ РАЗВИТИИ ЭСТОНИИ
  2. RAHVAS JA RIIGIVÕIM * НАРОД И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
  3. RIIGIORGANID JA SEADUSANDLUS * ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  4. PÕHIÕIGUSED, -VABADUSED JA -KOHUSTUSED * ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ
  5. KOHALIK OMAVALITSUS * МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
  6. EESTI LIIKMELISUS EUROOPA LIIDUS * ЭСТОНИЯ КАК СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА