Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Поделиться ссылкой с друзьями

 

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Tutvumine Tutustuminen Знакомство

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Lubage tutvustada: härra Raud, proua Pavlova, proua ja härra Koskinen, minu töökaaslane, minu sõber ja sõbratar. Sallikaa esitellä teille: herra Raud, rouva Pavlova, rouva ja herra Koskinen, minun työtoverini, ystäväni ja ystävättäreni. Разрешите представить вам: господин Рауд, госпожа Павлова, госпожа и господин Коскинен, мой сотрудник (моя сотрудница), мой друг и моя подруга.

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему