Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Помочь проекту - поделиться ссылкой с друзьями

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Kujutav kunst Kuvaamataide Изобразительное искусство

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Arhitektuurilistest vaatamisväärsustest me juba kõnelesime. Arkkitehtonisista muistomerkeistä olemme jo puhuneet. Об архитектурных достопримечательностях мы уже говорили.

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему