Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Поделиться ссылкой с друзьями

 

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Kujutav kunst Kuvaamataide Изобразительное искусство

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Tahaksin osta raamatu soome maalikunstist ja skulptuurist. Haluaisin ostaa kirjan suomalaisesta maalaustaiteesta ja kuvanveistotaiteesta. Я хотел(а) бы купить книгу о финской живописи и скульптуре.

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему