Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Поделиться ссылкой с друзьями

 

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Kujutav kunst Kuvaamataide Изобразительное искусство

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Kas te olete juba käinud Etnograafiamuuseumis Tartus? Oletteko jo nähneet Kansatieteellisen museon Tartossa? Вы уже посетили этнографический музей в городе Тарту?

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему