Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Поделиться ссылкой с друзьями

 

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Heliplaadid Äänilevyt Грампластинки

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Kolmkümmend kolm (nelikümmend viis, seitsekümmend kaheksa) tiiru minutis. Kolmekymmentä kolme (neljäkymmentä viisi, seitsemänkymmentä kahdeksan) kierrosta minuutissa Тридцать три (сорок пять, семьдесят восемь) оборота в минуту.

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему