Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Поделиться ссылкой с друзьями

 

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Teater Teatteri Театр

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Ma tahaksin vaadata algupärast eesti ooperit, balletti või näidendit. Haluaisin nähdä eestiläisen oopperan, baletin tai näytelmän. Я хотел(а) бы посмотреть оригинальную эстонскую оперу, балет или пьесу.

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему