Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Поделиться ссылкой с друзьями

 

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Viisakusvahendid Kohteliaisuuksia Выражения вежливости

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Enne ärasõitu tahaksin veel kord tänada sooja vastuvõtu eest. Ennen lähtöäni haluaisin vielä kerran kiittää ystävällisestä vastaanotosta Перед отъездом я хотел бы ещё раз поблагодарить вас за тёплый приём.

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему