Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Поделиться ссылкой с друзьями

 

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Ajalehed ja ajakirjad Sanomalehdet ja aikakauslehdet Газеты и журналы

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Selles numbris on huvitav teade Tässä lehdessä on mielenkiintoinen sanoma. В этом номере помещено интересное сообщение.

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему