Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Поделиться ссылкой с друзьями

 

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Ajalehed ja ajakirjad Sanomalehdet ja aikakauslehdet Газеты и журналы

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Ajaleht valgustab poliitilise, majandusliku ja kultuurielu küsimusi. Lehti valaisee poliittisen, talous- ja kulttuurielämän kysymyksiä. Газета освещает вопросы политической, экономической и культурной жизни.

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему