Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Поделиться ссылкой с друзьями

 

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Sööklas, restoranis Ruokalassa, ravintolassa В столовой, ресторане

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Missugust suppi (liha, kala) te soovite? Millaista lientä (lihaa, kalaa) te haluatte? Какой суп (какое мясо, какую рыбу) вы желаете?

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему