Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Поделиться ссылкой с друзьями

 

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Sööklas, restoranis Ruokalassa, ravintolassa В столовой, ресторане

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Külaliste (peremehe, perenaise) terviseks! Vieraitten (isännän, emännän) terveydeksi! За здоровье гостей (хозяина, хозяйки)!

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему