Slovar.vrukah.INFO

Русско-эстонский словарь * Eesti-vene sõnastik

Поделиться ссылкой с друзьями

 

Эстонско-финско-русский разговорник


Eesti keeles Suomeksi По-русски
Valitud teema: Valittu aihe: Выбранная тема:
Keel Kieli Язык

 

Fraas: Fraasi: Фраза:
Soome, eesti ja ungari keel on soome-ugri keeled. Suomen, eestin ja unkarin kieli ovat suomalais-ugrilaisia kieliä. Финский, эстонский и венгерский языки относятся к языкам финно-угорской группы.

 

Uus fraas Uusi lause Новая фраза
Vahetada teemat Vaihtaa aihetta Сменить тему